logo
 
 • Dijagnostika hromosti
 • Liječenje hromosti
 • Konzervativno liječenje luksacije kuka i lakta
 • Operacije
  • Ligamenta cruciata
  • Osteohondrosis disecans
  • Izolirani processus anconeus
  • Artrodeze zglobova
  • Konzervativna i operativna sanacija prijeloma ekstremiteta
   • Milerovom pločicom
   • Kinčerovim i Rašovim čavlima
   • Kiršnerovim žicama
   • Vanjskim fiksatorima
   • Priteznim vijcima
  • Punkcije zglobova
  • Burzitisi
  • Tumori i dr.