logo
 

Mr. RENÉ MIRČETIĆ, dr. vet. med.  – rođen  1960. u Karlovcu. Diplomirao 1986.g. Radio 10 godina    kao asistent  na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu gdje je i magistrirao. Od 1995.g radi u svojoj ambulanti.

ALEKSANDAR BUNAREVIĆ, dr. vet. med.  - rođen 1963. u Zagrebu. Diplomirao 1989.g. Radio 5 godina na Klinici za porodništvo, umjetno osjemenjivanje i bolesti mladunčadi na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu gdje izrađuje svoj magistarski rad.