logo
 
  • Oftalmološka dijagnostika
  • Operacije Harderove žlijezde
  • Plastika trećeg očnog kapka
  • Ekstirpacija trećeg očnog kapka
  • Entropium i ektropium
  • Ekstirpacija bulbusa
  • Liječenje svih vrsta blepharitisa i konjuktivitisa